การเลือกหาซื้อกล้องCCTVเพื่อเหมาะสมต่อการใช้งาน

กล้องcctvเหตุใดจึงต้องเลือก ซื้อกล้องวงจรปิดให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานแล้วการใช้งานของกล้องCCTVประเภท ไหนจึงจะเหมาะกับการใช้งานดังนั้นก่อนจะซื้อกล้องวงจรปิดมาติดตั้งที่บ้าน ควรทราบก่อนว่าจะติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบไหน

วิธีเลือกCCTVเพื่อเหมาะสม ต่อการใช้งานจะแตกต่างกันมากเพราะว่าการทำงานของกล้องวงจรปิดแต่ละประเภทจะ แตกต่างกันเช่นการใช้งานเพื่อนำไปติดตั้งภายในควรจะเลือกกล้องCCTVชนิดโดม เพราะกล้องวงจรปิดชนิดโดมจะเหมาะสมกับการติดตั้งภายในบ้านสำหรับกล้องวงจร ปิดที่เหมาะสมกับการติดตั้งภายนอกคนส่วนใหญ่จะเลือกใช้กล้องCCTVชนิดทรง กระบอกมากกว่ากล้องCCTVประเภทโดมเพราะว่ากล้องวงจรปิดประเภทกระบอกสามารถกัน น้ำกันฝนได้ซึ่งเหมาะกับการใช้งานชนิดภายนอกในด้านการเลือกใช้มาติดตั้ง สามารถสอบถามจากทางร้านจำหน่ายกล้องวงจรปิดหรือการสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต ก็ได้เช่นกัน ก่อนการเลือกหากล้องCCTVไปติดตั้งที่บ้านท่านควรคำนึงถึง การใช้งานในส่วนที่เหมาะสมด้วยไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อกล้องCCTVให้เหมาะสม กับการใช้งานและด้านราคาให้เหมาะสมกับราคาของกล้องวงจรปิดด้วยเช่นกัน

เครื่องสำรองไฟมีประโยชน์กับกล้องวงจรปิดมากน้อยเพียงใด

กล้องวงจร ปิดเปรียบเสมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ต้องพึงพากระแสไฟฟ้าสำหรับการทำ งานเมื่อมีปัญหาในเรื่องไฟตก ไฟดับ ไฟกระชากก็จะสามารถทำให้กล้องวงจรปิดที่ท่านติดตั้งไปนั้นก็จะมีผลเสียต่อ ตัวกล้องHD-CVIได้ซึ่งการที่จะป้องกันปัญหาเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาเกี่ยว กับไฟเบื้องต้นก็คือใช้เครื่องสำรองไฟ

ประโยชน์ของการเลือกใช้เครื่อง สำรองไฟกับกล้องIP CAMERAนั้นมีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะหน้าฝนจะมีปัญหาอย่างมากเดี๋ยวไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก ฟ้าผ่า ซึ่งสาเหตุอย่างนี้จะส่งผลกับกล้องHD-CVIและเครื่องบันทึกภาพเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากไม่มีเครื่องสำรองไฟแล้วไฟดับเครื่องบันทึกก็จะไม่บันทึก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจนกระทั่งกว่าไฟจะมาดั่งนั้นถ้าอยากให้ กล้องHD-CVIบันทึกตลอดเวลาและเป็นการรักษากล้องIP CAMERAไปในตัวท่านควรซื้อเครื่องสำรองไฟมาด้วยเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวที่ จะเกิดขึ้น เครื่องสำรองไฟมีความจำเป็น อย่าง มากต่อการเลือกติดตั้งกล้องเพราะว่าสาเหตุในเรื่องไฟตก ไฟกระชาก ไฟดับ ฟ้าผ่ามีส่วนทำให้กล้องIP CAMERAและเครื่องบันทึกภาพไม่บันทึกเมื่อหากเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นและไม่ทำ ให้เครื่องบันทึกเสียหายจากไฟดับ ไฟกระชาก และฟ้าผ่าด้วย
กล้องIP CAMERAที่ได้รับความนิยมใช้ติดตั้งประเภทภายใน

เลือกติดตั้งกล้องCCTVบริเวณภายในบ้านซึ่งทั่วไปแล้วจะใช้กล้องที่มีลักษณะเล็ก และลักษณะสวยงามเพื่อให้เข้ากับลักษณะภายในของบ้านรวมถึงการใช้งาน ของกล้องCCTVต้องเหมาะสมกับการใช้งานแบบภายในโดยเฉพาะซึ่งสิ่งที่ได้จากการ เลือกติดตั้งCCTVที่เหมาะสมกับการใช้งานจะช่วยให้กล้องมีอายุการใช้งานนานขึ้นโดยทั่วไปแล้วกล้องวงจรปิดที่นิยมนำไปติดตั้งภายในบ้านจะเป็นกล้องวงจรปิดชนิด โดมโดยกล้องวงจรปิดประเภทโดมจะมีลักษณะเล็กกะทัดรัดเหมาะสำหรับนำไปติดตั้ง บริเวณภายในบ้าน ห้องนั่งเล่น สาเหตุที่กล้องวงจรปิดแบบโดมเหมาะสมที่จะติดตั้งภายในบ้านเพราะกล้องโดมไม่ สามารถกันน้ำได้และลักษณะของกล้องโดมก็เหมาะที่จะนำไปติดตั้งภายในมากกว่า ซึ่งทำให้ลูกค้าที่จะติดตั้งกล้องไว้ภายในบ้านโดยการนำกล้องโดมมาติดตั้งกัน เป็นจำนวนมากเพราะว่าการเลือกใช้งานกล้องที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยทำให้ กล้องCCTVมีอายุการทำงานที่นานขึ้นและจะไม่ทำให้ท่านเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขึ้นอีกด้วย

กล้องวงจรปิดที่นิยมเลือกหานำไปติดตั้งภายในบ้านส่วนมากจะ เป็นกล้องโดมซึ่งสิ่งที่คนส่วนใหญ่เลือกโดมไปติดตั้งเนื่องจากโดมมีลักษณะ เล็กเหมาะสมที่จะติดภายในมากกว่าภายนอกที่มีลักษณะใหญ่เมื่อนำไปติดตั้งอาจ จะดูไม่สวยงามคนส่วนใหญ่จึงไม่เลือกเอาไปติดตั้ง

กล้องไอพีเบื้องต้น
ระบบ กล้องวงจรปิดประเภทไอพีเป็นกล้องวงจรปิดที่มีเลข ip addressในตัวกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดชนิดไอพีมีทั้งแบบเดินสายและแบบไร้สาย ซึ่งกล้องวงจรปิดประเภทไอพีจะมีความคมชัดด้านภาพเป็นอย่างมากกล้องไอพีจะใช้ ติดตั้งกับงานที่สำคัญๆเพราะด้วยคุณภาพแล้วยังมีประโยชน์ในหลายๆเรื่อง
ด้วยความที่กล้องวงจรปิดในปัจจุบันซึ่งมีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องและซึ่ง เทคโนโลยีที่มีความจำเป็นในด้านความปลอดภัยเบื้องต้นที่หลายท่านหรือหลาย บริษัทหลายๆองค์กรนั้นใช้กันแพร่หลายโดยปกติกล้องวงจรปิดก็มีกันหลายแบบและ หลายประเภทแต่ละประเภทมีการทำงานที่ต่างกันออกไปในที่นี้จะกล่าวถึง กล้องวงจรปิดระบบไอพีด้านกล้องวงจรปิดระบบไอพีโดยเป็นประเภทที่มีความคมชัด ค่อนข้างสูงปัจจุบันนี้ด้วยความที่กล้องไอพีมีเลขไอพีในตัวจึงสามารถที่จะ ใช้ประเภทไร้สายได้และยังสามารถดูออนไลน์ได้ด้วยถึงแม้ว่าจะอยู่บริเวณนอก บ้านก็ตามกล้องวงจรปิดแบบไอพีที่ใช้แบบเดินสายและชนิดไร้สายซึ่งมีความแตก ต่างกันพอประมาณในด้านความเสถียรของสัญญาณถ้าในเรื่องของการเลือกเดินสาย นั้นจะมีความเสถียรค่อนข้างมากกว่าระบบไร้สายนั่นก็เพราะการเดินสายถ้าหาก ไม่มีการไปตัดสายไฟหรือสายนำสัญญาณจะไม่มีผลอะไรหรือถ้าเป็นกรณีในเรื่องไฟ ดับไฟตกไฟกระชากเราก็สามารถเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟมาใช้ในการสำรองไฟได้ ซึ่งถ้าเป็นกล้องวงจรปิดระบบไอพีแล้วยังเป็นแบบไร้สายจะต้องใช้สัญญาณ อินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อหากสัญญาณอินเตอร์เน็ตแย่มากก็จะทำให้การบันทึก ภาพในส่วนเวลาที่สำคัญนั้นหายไปด้วยซึ่งคนส่วนใหญ่มักเลือกที่ความสะดวกใน การทำงานง่ายมากกว่าที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเหตุใดจึงกล่าวแบบนี้นั่น ก็เพราะว่ากล้องไอพีแบบไร้สายสามารถซื้อมาติดตั้งเองได้แต่แบบเดินสายจะต้อง จ้างช่างมาใช้ติดตั้งจึงจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาด้วยการซื้อหาก็หาซื้อได้ ง่ายเยอะยิ่งขึ้นเพราะมีการจำหน่ายทั้งปลีกและส่งหรือหาซื้อตามท้องตลาดทั่ว ไปและการสั่งซื้อทางในด้านอินเตอร์เน็ตในด้านราคาก็มีตั้งแต่ถูกไปจนถึงขั้น แพงเหมือนสินค้าตัวอื่นๆทั่วไป
กล้องไอพีที่มีความคมชัดในส่วนของภาพที่ ค่อนข้างสูงถ้าหากอยากได้เลือกซื้อมาทำงานก็มีทั้งแบบเดินสายติดตั้งเองและ ประเภทไร้สายที่ใช้อินเตอร์เน็ตในด้านเชื่อมต่อด้านประโยชน์ของกล้องวงจรปิด แบบไอพีส่วนใหญ่จะใช้ติดตั้งในด้านที่สำคัญๆหรือใช้ในงานที่สำคัญเพราะว่า ความที่กล้องวงจรปิดประเภทไอพีมีความคมชัดสูงราคาจึงค่อนข้างสูงตามคุณภาพ ของกล้องแต่ประเภทถูกและแบบปานกลางก็มีให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันแล้วแต่ผู้ ซื้อจะต้องการประเภทไหนมาใช้งาน
วิธีเลือก กล้อง ที่เหมาะสมกับการ เพื่อการนำไปใช้
การ เลือกซื้อสินค้ามาใช้งานในแต่ละครั้งไม่มีใครซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ใน การซื้อกล้องวงจรปิดมาติดตั้งตามแบบให้เหมาะสมกับการทำงานจะช่วยประหยัดเวลา และด้านราคาอีกด้วยแถมด้านการใช้งานก็ได้ตามที่เราอยากได้หากเลือกซื้อมา แล้วไม่เหมาะกับการใช้งานก็จะต้องเสียเวลาไปเลือกซื้อและเพิ่มเงินในการซื้อ เพิ่มขึ้นอีกจึงต้องศึกษาหาข้อมูลโดยการซื้อมาติดตั้งเพื่อความเหมาะสมกับ การใช้งานในด้านต่างๆ
กล้องวงจรปิดที่เหมาะกับการติดตั้งด้านนอกโดยทั่ว ไปจะแนะนำกล้องวงจรปิดชนิดทรงกระบอกมากกว่ากล้องวงจรปิดแบบโดมนั้นก็เพราะ ว่ากล้องวงจรปิดประเภททรงกระบอกมีลักษณะแข็งแรงสามารถกันน้ำกันฝนได้โดย พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการติดตั้งนั้นจะเป็นด้านนอกอาคาร หรือตามชายคาบ้าน ด้านรั้วกำแพงบ้าน ตามถนนสี่แยกก็จะเห็นว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบทรงกระบอก
กล้องวงจร ปิดที่เหมาะสมต่อการติดตั้งภายในส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นกล้องวงจรปิดแบบโดม และบริษัทที่รับติดตั้งกล้องวงจรปิดจะแนะนำให้ใช้โดมในการติดตั้งกับงานภาย ในจะเหมาะสมกว่าเพราะโดมมีขนาดที่เล็กกะทัดรัดโดมไม่สามารถกันน้ำได้จึงติด ตั้งได้เฉพาะภายในเท่านั้นหรือด้านมุมมองของกล้องโดมก็มีความเหมาะสมที่จะ ติดตั้งภายในมากว่าติดตั้งภายนอกซึ่งจะเห็นได้ว่าการเลือกติดตั้งกล้องวงจร ปิดให้เหมาะสมกับงานนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้เลือกใช้งานเป็นอย่างยิ่งไม่ว่า จะเป็นการนำไปใช้หรือการเลือกซื้อก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ซื้อด้วยเช่นกัน

การเลือกซื้อกล้องCCTVให้เหมาะสมต่อการนำไปติดตั้ง

สาเหตุใดจึงต้องเลือก ดูCCTVเพื่อเหมาะกับการใช้งานแล้วการใช้งานของกล้องCCTVแบบไหนถึงจะเหมาะต่อ การใช้งานดังนั้นก่อนจะซื้อกล้องวงจรปิดมาติดตั้งที่บ้านควรทราบก่อนว่าจะ ติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบไหน
เทคนิคการเลือกCCTVเพื่อเหมาะต่อการนำไปติด ตั้งจะแตกต่างกันมากเพราะว่าการทำงานของกล้องCCTVแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน เช่นการใช้งานเพื่อนำไปติดตั้งภายในควรจะเลือกกล้องCCTVแบบโดมเพราะว่า กล้องวงจรปิดแบบโดมจะเหมาะสมกับการติดตั้งภายในบ้านสำหรับกล้องวงจรปิดที่ เหมาะต่อการติดตั้งภายนอกคนส่วนมากจะเลือกใช้กล้องCCTVชนิดทรงกระบอกมากกว่า กล้องวงจรปิดแบบโดมเพราะกล้องวงจรปิดแบบกระบอกสามารถกันน้ำกันฝนได้จึงเหมาะ ต่อการใช้งานแบบภายนอกด้านการเลือกซื้อมาติดตั้งสามารถสอบถามจากทางร้าน จำหน่ายกล้องวงจรปิดหรือการสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตก็ได้เช่นกัน
ก่อนการ เลือกซื้อกล้องCCTVนำไปติดตั้งที่บ้านเราควรคำนึงถึงการใช้งานในส่วนที่ เหมาะสมด้วยไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อCCTVให้เหมาะต่อการทำงานและด้านราคาให้ เหมาะสมกับราคาของกล้องวงจรปิดด้วยเช่นกัน

เครื่องสำรองไฟมีประโยชน์กับกล้องวงจรปิดมากน้อยเพียงใด
กล้องวงจร ปิดเปรียบเสมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าสำหรับการ ใช้งานเมื่อมีปัญหาในส่วนไฟตก ไฟดับ ไฟกระชากก็จะสามารถทำให้กล้องวงจรปิดที่ท่านติดตั้งไปนั้นก็จะมีผลเสียต่อ ตัวกล้องวงจรปิดได้ซึ่งการที่จะป้องกันสาเหตุเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับไฟเบื้องต้นก็คือใช้เครื่องสำรองไฟ
ความจำเป็นของการใช้เครื่อง สำรองไฟกับกล้องนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะหน้าฝนจะมีปัญหาอย่างมาก เดี๋ยวไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก ฟ้าผ่า ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกับกล้องHD-CVIและเครื่องบันทึกภาพเป็นอย่างมาก เพราะว่าถ้าหากไม่มีเครื่องสำรองไฟแล้วไฟดับเครื่องบันทึกก็จะไม่บันทึก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจนกระทั่งกว่าไฟจะมาดั่งนั้นถ้าอยากให้ กล้องIP CAMERAบันทึกตลอดเวลาและเป็นการรักษากล้องHD-CVIไปในตัวท่านควรเลือกซื้อ เครื่องสำรองไฟมาด้วยเพื่อป้องกันสาเหตุดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น
เครื่อง สำรองไฟมีความจำเป็น อย่าง ยิ่งกับการเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดเพราะว่าปัญหาในด้านไฟตก ไฟกระชาก ไฟดับ ฟ้าผ่ามีส่วนทำให้กล้องHD-CVIและเครื่องบันทึกภาพไม่บันทึกเมื่อเกิด เหตุการณ์สำคัญขึ้นและไม่ทำให้เครื่องบันทึกเสียหายจากไฟดับ ไฟกระชาก และฟ้าผ่าด้วย
แล้ว
กล้อง ปัจจุบัน มีประโยชน์กับสังคมเป็นอย่างยิ่ง
กล้องCCTVใน ปัจจุบัน มีประโยชน์ในหลายด้านไม่เว้นแม้แต่กับตัวเองหรือสังคมเพราะการติดตั้ง กล้องCCTVบางครั้งสามารถช่วยเหลือสังคมได้เยอะพอสมควรในส่วนการหลบหนีของคน ร้ายว่าใช้เส้นทางไหนหลบหนีเมื่อกระทำความผิดหรือนำไปใช้เป็นหลักฐานหาโจร
การ ติดตั้งกล้องวงจรปิดจะมีประ โยชน์อย่างมากถ้านำไปติดตั้งในเขตชุมชนหรือสถานที่บริเวณสี่แยกเพื่อใช้ ประโยชน์ในด้านจราจร หรือการป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรมต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากเป็น เขตชุมชนซึ่งมีผู้คนเยอะซึ่งโจรขโมยอาจจะเข้ามาขโมยของในช่วงเวลาที่ไม่อยู่ บ้านหรือนำไปติดไว้หน้าหมู่บ้านเพื่อมองรถที่เข้าออกหมู่บ้านซึ่งจะเห็นได้ ว่าการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งกับสังคมและส่วนรวมเพราะ ว่าถ้าหากเกิดเหตุอะไรขึ้นก็จะสามารถตามจับตัวคนร้ายได้
สำหรับการติด ตั้งกล้องวงจรปิดในสังคมณ ปัจจุบัน ซึ่งถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งไม่ว่าจะติดตั้งตามชุมชนหรือตามท้องถนนหรือ สี่แยกไฟแดงหรือตามหน้าหมู่บ้านเนื่องด้วยไว้ดูรถเข้าออกหน้าหมู่บ้านซึ่ง เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง
กล้องวงจรปิดที่นิยมใช้ติดตั้งแบบภายใน
เลือก ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณภายในบ้านโดยทั่วไปแล้วจะใช้กล้องที่มีขนาดเล็ก และรูปลักษณ์สวยงามเพื่อให้เหมาะกับลักษณะภายในของบ้านรวมถึงการทำงาน ของกล้องต้องเหมาะกับการทำงานประเภทภายในโดยเฉพาะซึ่งสิ่งที่ได้จากการเลือก ติดตั้งกล้องCCTVที่เหมาะกับการทำงานจะช่วยให้CCTVมีอายุการใช้งานนานขึ้น
โดย ทั่วไปแล้วกล้องCCTVที่นิยมนำไปติดตั้งภายในบ้านซึ่งจะเป็นกล้องวงจรปิดชนิด โดมโดยกล้องวงจรปิดประเภทโดมและมีไซส์เล็กกะทัดรัดเหมาะกับการนำไปติดตั้ง บริเวณภายในบ้าน ห้องนั่งเล่น สาเหตุที่กล้องวงจรปิดแบบโดมเหมาะสมที่จะติดตั้งภายในบ้านเพราะกล้องโดมไม่ สามารถกันน้ำได้และลักษณะของกล้องโดมก็เหมาะที่จะนำไปติดตั้งภายในมากกว่า ซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่ที่จะเลือกติดตั้งกล้องไว้ภายในบ้านโดยการเลือกกล้องโดม มาติดตั้งกันเป็นจำนวนมากเพราะว่าการเลือกใช้งานกล้องที่เหมาะสมต่อการทำงาน ซึ่งทำให้กล้องวงจรปิดมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นโดยจะไม่ทำให้ท่านเสียค่า ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกด้วย
CCTVที่นิยมเลือกซื้อนำไปติดตั้งภายในบ้านส่วน มากจะเป็นกล้องโดมซึ่งสิ่งที่คนส่วนใหญ่เลือกโดมไปติดตั้งเนื่องจากโดมมี ลักษณะเล็กเหมาะที่จะติดภายในมากกว่าภายนอกที่มีไซส์ใหญ่เมื่อนำไปติดตั้ง อาจจะดูไม่สวยงามคนทั่วไปจึงไม่เลือกเอาไปติดตั้ง
กล้องไอพีเบื้องต้น
ระบบ กล้องวงจรปิดแบบไอพีเป็นกล้องวงจรปิดที่มีเลข ip addressในตัวกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดแบบไอพีมีทั้งชนิดเดินสายและชนิดไร้ สายโดยกล้องวงจรปิดชนิดไอพีจะมีความคมชัดด้านภาพเป็นอย่างมากกล้องไอพีจะ เลือกติดตั้งกับงานที่สำคัญๆเพราะในด้านคุณภาพแล้วยังมีประโยชน์ในหลายๆ เรื่อง
ในเรื่องกล้องวงจรปิดณ ปัจจุบันโดยและการพัฒนากันมาเรื่อยๆและเป็นเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นในส่วน ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่หลายท่านหรือหลายบริษัทหลายๆองค์กรนั้นใช้กันหลาก หลายโดยทั่วไปกล้องวงจรปิดก็มีกันหลายแบบและหลายแบบแต่ละประเภทมีการทำงาน ที่ต่างกันออกไปในที่นี้จะกล่าวถึงกล้องวงจรปิดระบบไอพีด้านกล้องวงจรปิด ประเภทไอพีซึ่งเป็นประเภทที่มีความคมชัดค่อนเยอะปัจจุบันนี้ด้วยความที่ กล้องไอพีมีเลขไอพีในตัวจึงสามารถที่จะเลือกใช้ประเภทไร้สายได้และยังสามารถ ดูออนไลน์ได้ด้วยถึงแม้ว่าจะอยู่นอกบ้านก็ตามกล้องวงจรปิดแบบไอพีที่ใช้ระบบ เดินสายและชนิดไร้สายจะมีความแตกต่างกันพอสมควรในด้านความเสถียรของสัญญาณ ถ้าในด้านของการเดินสายนั้นซึ่งมีความเสถียรค่อนข้างเยอะกว่าระบบไร้สายนั่น ก็เพราะการเดินสายถ้าหากไม่มีการไปตัดสายไฟหรือสายนำสัญญาณจะไม่มีผลอะไร หรือถ้าเป็นกรณีในเรื่องไฟดับไฟตกไฟกระชากเราก็สามารถเลือกซื้อเครื่องสำรอง ไฟมาใช้ในการสำรองไฟได้แต่ถ้าเป็นกล้องวงจรปิดแบบไอพีแล้วยังเป็นแบบไร้สาย จะต้องเลือกใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อถ้าหากสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่ดีก็จะทำให้การบันทึกภาพในช่วงเวลาที่สำคัญนั้นหายไปด้วยแต่คนส่วนใหญ่ มักเลือกที่ความสะดวกในการใช้งานง่ายมากกว่าที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะ ขึ้นเหตุใดจึงกล่าวอย่างนี้นั่นก็เพราะว่ากล้องไอพีแบบไร้สายสามารถเลือก ซื้อมาติดตั้งเองได้แต่ชนิดเดินสายจะต้องจ้างช่างมาติดตั้งซึ่งจะมีค่าใช้ จ่ายเยอะขึ้นมาด้วยการซื้อหาก็หาซื้อได้ง่ายเยอะยิ่งขึ้นเพราะว่ามีการ จำหน่ายทั้งปลีกและส่งหรือเลือกซื้อตามท้องตลาดทั่วไปและการสั่งซื้อทางด้าน อินเตอร์เน็ตด้านราคาก็มีตั้งแต่ถูกไปจนถึงขั้นแพงเหมือนสินค้าตัวอื่นๆทั่ว ไป
กล้องไอพีที่มีความคมชัดในด้านของภาพที่ค่อนข้างสูงหากต้องการเลือก ซื้อมาใช้งานก็มีทั้งประเภทเดินสายเลือกใช้ติดตั้งเองและแบบไร้สายที่ใช้ อินเตอร์เน็ตในด้านเชื่อมต่อด้านประโยชน์ของกล้องวงจรปิดชนิดไอพีส่วนมากจะ ใช้ติดตั้งในส่วนที่สำคัญๆหรือใช้ทำงานที่สำคัญเพราะความที่กล้องวงจรปิด ชนิดไอพีมีความคมชัดสูงราคาจึงค่อนข้างสูงตามคุณภาพของกล้องแต่ชนิดถูกและ ประเภทปานกลางก็มีให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันแล้วแต่ผู้ซื้อจะต้องการแบบไหนมาทำ งาน
วิธีเลือก กล้อง ให้เหมาะสมกับการ เพื่อการนำไปใช้
การเลือกซื้อ สินค้ามาใช้งานในแต่ละครั้งไม่มีใครซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการซื้อ กล้องวงจรปิดมาติดตั้งตามแบบให้เหมาะสมกับการทำงานจะช่วยประหยัดเวลาและด้าน ราคาอีกด้วยแถมด้านการใช้งานจะได้ตามที่เราต้องการหากเลือกซื้อมาแล้วไม่ เหมาะกับการทำงานก็จะต้องเสียเวลาไปหาซื้อและเพิ่มเงินในเลือกซื้อเพิ่มขึ้น อีกจึงต้องศึกษาหาข้อมูลในการซื้อมาติดตั้งเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานใน ด้านต่างๆ
กล้องวงจรปิดที่เหมาะสมกับการติดตั้งภายนอกโดยทั่วไปจะแนะนำ กล้องวงจรปิดชนิดทรงกระบอกเยอะกว่ากล้องวงจรปิดประเภทโดมนั้นก็เพราะว่า กล้องวงจรปิดประเภททรงกระบอกมีลักษณะแข็งแรงสามารถกันน้ำกันฝนได้ซึ่ง พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการติดตั้งนั้นจะเป็นด้านนอกอาคาร หรือตามชายคาบ้าน ด้านรั้วกำแพงบ้าน ตามถนนสี่แยกก็จะเห็นว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดประเภททรงกระบอก
กล้องวงจร ปิดที่เหมาะสมกับการติดตั้งภายในส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นกล้องวงจรปิดชนิดโดม และบริษัทที่รับติดตั้งกล้องวงจรปิดจะแนะนำให้เลือกใช้โดมในการติดตั้งกับ งานภายในจะเหมาะสมกว่าเพราะโดมมีลักษณะที่เล็กกะทัดรัดโดมไม่สามารถกันน้ำ ได้จึงติดตั้งได้เฉพาะภายในเท่านั้นหรือด้านมุมมองของกล้องโดมก็มีความเหมาะ สมที่จะติดตั้งภายในมากว่าติดตั้งภายนอกซึ่งจะเห็นได้ว่าการเลือกติดตั้ง กล้องวงจรปิดให้เหมาะสมกับประเภทงานนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเป็นอย่าง ยิ่งไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรือการเลือกซื้อก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ซื้อด้วย เช่นกัน